Jaký je rozdíl mezi účetnictvím

a daňovou evidencí?

Pokud máte firmu nebo živnost, jste ze zákona povinni zaznamenávat veškeré finanční transakce (příjmy a výdaje) spojené s výkonem své profese. Musíte se pouze rozhodnout jakým způsobem. Na výběr máte ze dvou možností – daňové evidence a účetnictvím. Jaký je mezi nimi rozdíl a který je pro vás výhodnější? V následujících řádcích si odpovíme na všechno.

Daňová evidence

Vedení daňové evidence je pouze zaznamenávání veškerých svých příjmů a výdajů za daný kalendářní rok. Víceméně tedy stačí skladovat přijaté a odeslané faktury. Proto je tento způsob oblíbený zejména u menších živnostníků. Při plnění daňového přiznání pak pouze odečtete své výdaje od příjmů, čímž získáte základ daně. Ten však může být v závislosti na dalších nepeněžních transakcích a jiných skutečnostech dále upravován.

Účetnictví

Vedení účetnictví přímo upravuje zákon o účetnictví a má tedy přísnější kritéria než vedení daňové evidence. Základním rozdílem je, že pokud vedete účetnictví, stanovuje se základ daně nikoliv od příjmů a výdajů, ale od výnosů a nákladů (rozdíl detailněji vysvětlíme níže). Zároveň musíte účtovat formou podvojného zápisu, tedy Má Dáti/Dal.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Účetnictví může dobrovolně namísto vedení daňové evidence zvolit jakákoliv podnikající osoba, čímž se stane účetní jednotkou. V určitých případech ale se účetní jednotkou stáváte automaticky, a tudíž musíte vést účetnictví povinně. V jakých?

  • Jste jako podnikatel zapsán v obchodním rejstříku
  • V předchozím roce jste překročil obrat 25 000 000 Kč
  • Je vám tato povinnost udělena jiným zvláštním právním předpisem

Základ daně z evidence vs. účetnictví

Při vedení účetnictví se do výnosů a nákladů za daný kalendářní rok počítají veškeré vstupy či výstupy, které zvyšují, nebo naopak snižují ekonomický prospěch podnikání, zatímco do daňové evidence se jako příjmy či výdaje počítají pouze již provedené transakce.

V praxi to vypadá například takto: Pokud někomu poskytnete určitou službu nebo prodáte produkt, vystavíte fakturu a dotyčný ji proplatí až během dalšího kalendářního roku, do daňové evidence ji uvádíte až v moment proplacení. Do účetnictví však její hodnotu musíte zavést již v den vystavení. To stejné platí i obráceně, tedy s výdaji, resp. náklady.

Nejste si něčím jistí, nebo byste se rádi na něco zeptali? Neváhejte nás kontaktovat. Odpovíme vám co nejrychleji a s čímkoliv poradíme. Vy se tak budete moct soustředit pouze na své podnikání a nebudete si muset lámat hlavu s nejasnostmi či řešením nepříjemných problémů kvůli špatně vyplněným formulářům. Nechte daně na nás.